Local Community

Nie mogę utworzyć nowej strony Word Press

Przy próbie utworzenia nowej strony pojawia się komunikat

Co mogę zrobić aby utworzyć nową stronę?

@Ela

This is likely due to special characters in your username and filepathing. You’ll need to remove any special characters in these to resolve the error messages.

Jest to prawdopodobnie spowodowane znakami specjalnymi w nazwie użytkownika i ścieżce pliku. Aby usunąć komunikaty o błędach, musisz usunąć z nich wszystkie znaki specjalne.