Local Beta 9.0.2

Download Local 9.0.2 (Beta) for Intel MacOS

  • SHA1: d1cfa4da6a6fead4c324089c64cd0fb67ca3734d

Download Local 9.0.2 (Beta) for Apple Silicon MacOS

  • SHA1: b96c37e6e622ba809ba78e69096ed4a5cb7ea0ad

Download Local 9.0.2 (Beta) for Windows

  • SHA1: 1961c01626d5b82f9102a35719ed0572afc20ceb

Download Local 9.0.2 (Beta) as Linux deb (Ubuntu, Debian, Mint)

  • SHA1: 360d2999212cc0d59cf81e23163c07281d4bde89

Download Local 9.0.2 (Beta) as Linux rpm (Fedora, Red Hat Linux, CentOS)

  • SHA1: acbdb04f138d96d91a6015aada21b5d712a33269

Bug Fixes

1 Like